Saltar al contenido

MODEL DE JOC

Quan parlem de model de joc, parlem de traslladar una idea futbolística determinada perquè els diferents equips de l’escola presentin una organització de joc i ho facin de manera regular. L’existència d’uns objectius determinats fa necessari el tenir un model d’acció, que sentim com a nostre, amb uns principis d’actuació determinats que ajudin el jugador a prendre les decisions adequades en un entorn de joc que varia constantment. Els equips han de tenir una identitat clara, saber que es pretén a cada moment. A fi d’unificar la nostra manera d’entrenar i deixar clar quin és l’estil de joc que volem per als nostres equips, és important definir les bases sobre les quals volem fonamentar el nostre treball.

BASES DEL MODEL DE JOC

>L’equip vol tenir la pilota i la iniciativa en el joc.
>La millor defensa és no perdre la pilota (és important tenir bona tècnica individual i col·lectiva)
>L’equip no ha de perdre la posició en el camp.
>Estil ofensiu i una bona i ràpida circulació de la pilota, que obligui l’equip contrari a dedicar un gran esforç a defensar.
>Triangulacions de llarg a llarg del camp (en defensa i atac)
>Màxima concentració (viure el partit).
>Bona comunicació entre els jugadors en el camp.
>Cercar la victòria jugant bé i millorant cada dia.

OBJECTIU

>Buscar una òptima formació gradual i integral amb un mètode definit.
>Transmetre els valors socials mitjançant el futbol.
>Col·laborar amb les famílies en els aspectes educatius dels nens.

EL MÈTODE D’ENSENYAMENT

>Perfeccionar els fonaments tècnics a través de la repetició i alhora aconseguir una adaptació tàctica a les situacions del joc.
>Donar major importància a les capacitats i habilitats mentals (entendre el joc i dominar la seva lògica).
>Donar major importància a les capacitats i habilitats mentals (entendre el joc i dominar la seva lògica).

BASES ON ES FONAMENTA EL MÈTODE

>Model de treball propi.

>Criteris d’entrenament unificats.

>Aplicació del mateix sistema de joc per a tots els equips de F-7 i F-11.

>Col·laborar amb les famílies en els aspectes educatius dels nens.

Per facilitar l’aprenentatge i perquè el mètode quedi regulat i ajustat, es divideix l’ensenyament en les següents etapes d’acord amb el desenvolupament físic i psicològic de la persona. 

ÀREA DE METODOLOGÍA

L’Àrea de Metodologia és un organisme impulsat per la Direcció Tècnica i té com a objectiu principal el funcionament de la cadena de transmissió dels coneixements. Des de l’Àrea de Metodologia s’orienta i assessora els coordinadors en la formació contínua dels entrenadors. Aquests realitzen la formació directa amb els jugadors i a la vegada transmeten les seves inquietuds o problemàtiques a l’Àrea de Metodologia per donar solucions i assegurar la correcta transmissió de coneixements.

ETAPA INICIACIÓ:

8 – 10 anys

Desenvolupament del joc individual.
>Desenvolupament de les capacitats coordinatives bàsiques fixant els aprenentatges tècnics específics que per la seva edat han de realitzar.
>Assimilar el concepte global del joc en defensa.
>Assimilar el concepte global del joc en atac.
>Coneixement bàsic de les regles de joc.

ETAPA APRENENTATGE I COMPETICIÓ: +16 anys

Etapa altament competitiva.
>Perfeccionament de la velocitat gestual.
>Perfeccionar la visió perifèrica per a la millora de la presa de decisions.
>Realitzar l’entrenament tècnic amb un major grau de dificultat i rapidesa.
>Complementar la velocitat física i mental per aconseguir una tècnica ràpida i completa.
>Incidir en l’automatització dels gestos tècnics per assolir la velocitat gestual.
>Donar molt valor a l’apartat tàctic i especialment al sistema de joc.

ETAPA APRENENTATGE: 11 a 13 anys

Incidir en el joc individual de l’etapa anterior.
>Inici del joc col·lectiu a través de la passada.
>Ocupació racional del terreny de joc.>Adquirir l’hàbit de desplaçar-se i estar en moviment constant.
>Millora de l’habilitat del peu que no es domina.
>Aprenentatge de la tàctica a través d’un ensenyament sistèmic.
>Buscar l’organització del joc a través d’un pla, un sistema, un estil.
>Coneixement de les regles de joc.

ETAPA APRENENTATGE I PERFECCIONAMENT: 14 a 16 anys

>Incidir en el joc individual de l’etapa anterior.
>Inici del joc col·lectiu a través de la passada.
>Ocupació racional del terreny de joc.
>Adquirir l’hàbit de desplaçar-se i estar en moviment constant.
>Millora de l’habilitat del peu que no es domina.
>Aprenentatge de la tàctica a través d’un ensenyament sistèmic.
>Buscar l’organització del joc a través d’un pla, un sistema, un estil.
>Coneixement de les regles de joc.

ETAPA APRENENTATGE I COMPETICIÓ: +16 anys

>Etapa altament competitiva.
>Perfeccionament de la velocitat gestual.
>Perfeccionar la visió perifèrica per a la millora de la presa de decisions.
>Realitzar l’entrenament tècnic amb un major grau de dificultat i rapidesa.
>Complementar la velocitat física i mental per aconseguir una tècnica ràpida i completa.
>Incidir en l’automatització dels gestos tècnics per assolir la velocitat gestual.
>Donar molt valor a l’apartat tàctic i especialment al sistema de joc.

Escut_CAN PI _ok_ Trazado_300_RGB_peke

© Copyright EJ Can Pi Pàgina oficial EJ CAN PI

Secured By miniOrange